Goede zorg en marketing door kwalitatieve impact te bieden

Een zorginstelling moet zich ook maar zien te onderscheiden. Het is nogal wat: de bewoners en cliënten goed begeleiden, tevreden te laten leven én een extra plusje toevoegen aan de kwaliteit van leven. Dat valt niet mee, en hoeveel moet dat kosten?

Het grappige is, dat het maken van ‘Een boek met de groep’ een enorme kwalitatieve impact geeft, maar tegelijkertijd zo weinig kost, dat het niet eens door het financiële systeem past. In plaats daarvan kan het uit de gewone middelen worden betaald, en niemand die het geld mist.

Neem contact met ons op.

Wat is het?

Bij ‘Een boek met de groep’ komt de schrijver langs en stelt de simpele vraag: waar wil je dat het boek over gaat? Vanuit hier begint de groep vanzelf te vertellen. Begeleiders van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag staan perplex en zeggen: ‘Ik wist niet dat ze dit konden’.

Samen vertelt de groep een compleet verhaal; van begin tot eind. Ze vullen elkaar aan en helpen door uit te leggen wat er wordt bedoeld. Een bijzonder proces.

Daarna deelt de tekenaar papieren uit en vraagt ze om simpele tekeningen. Dat kunnen ze allemaal – óók de cliënten die normaal niet willen meedoen in groepsactiviteiten.

Omdat ze merken dat ze een compleet verhaal hebben samengesteld (de lengte van een prentenboek), raken bewoners van zorginstellingen al trots. Maar wat blijkt? Ze onthouden ook dat ze dit hebben gedaan! Nu gaat de productie aan  de slag om van hun tekst en tekeningen een echt-echt boek te maken, met harde kaft voor in de boekenkast.

Uitvoering

Schrijfster Nanda Roep is een literaire duizendpoot die sinds 25 jaar schrijft voor kinderen en volwassenen. In 2012 bedacht zij een manier om boeken te maken met kleuters. Dit blijkt ook te werken voor mensen met een beperking, te weten de groep ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’.

Uitgeverij Adnan publiceert zelfgeschreven werk voor particulieren en scholen. Hierdoor krijgen de bewoners niet alleen een ‘echt boek’ in handen, maar kunnen we ook richting de buitenwereld laten zien welke leuke fantasie ze hebben en hoe zij – met wat hulp van de schrijfster – in staat zijn om eigen prentenboeken te bedenken.

Televisie- en animatiestudio ‘Silly Productions’ kan de eigen verhalen laten oplezen door enkele van de deelnemers. Sommigen zullen daartoe in staat zijn. De tekeningen van de bewoners kunnen door Silly Productions bewegend in beeld worden gebracht.

Hierdoor ontstaan voorleesvideo’s die de verhalen van de mensen met een beperking geanimeerd in beeld brengen. Het werkt mee aan de emancipatie van deze groep Nederlanders, en het stimuleert andere begeleiders om ook aan de slag te gaan met de fantasie van de bewoners.

Waarom?

Mensen met een verstandelijke beperking worden veel creatief beziggehouden, maar dan gaat het meestal om handenarbeid, zoals bijvoorbeeld: schilderen, tuinieren en kaarsen maken.

Er is momenteel weinig creatieve activiteit waarbij de fantasie wordt gestimuleerd, en waarbij deze doelgroep mentaal worden uitgedaagd. Wel zijn er bijvoorbeeld theatergroepen. Nieuwe vormen van creatieve tijdsinvulling zijn dan ook zeer welkom.

De effecten op lange termijn

We denken dat het verzinnen van boeken, en het voorlezen van een eigen boek niet alleen heel erg leuk is voor mensen met een beperking. We denken dat er veel secundaire positieve effecten zijn, zoals:

– De mensen worden mondiger en ze staan sterker als ze leren te verwoorden wat ze in gedachten hebben

– De taalniveaus van deze mensen worden aangesproken, waardoor hun vocabulaire groeit. Ze hebben dit nodig in de gesprekken die zij met begeleiders moeten voeren over bijvoorbeeld hun zorgplan

– Deze bewoners zijn erg geholpen bij de oefening om onder woorden te brengen wat ze in hun hoofd hebben

– We denken dat het publiceren van een zelfbedacht en -geïllustreerd boek een grote impact heeft op het gevoel van eigenwaarde.

– Het komt weinig voor dat deze bewoners zelf mogen kiezen wat er precies gebeurt in een verhaal. Het leren maken van keuzes is een belangrijke vaardigheid die ze goed kunnen gebruiken

– Een belangrijk onderdeel van wonen in een woongroep, is de groepsdynamiek. Begeleiders van deze verstandelijk gehandicapten zijn erg druk met het ingrijpen bij conflicten, en uitpraten ervan – waardoor er weinig aandacht is voor samenwerking. Door samen een verhaal te verzinnen, waarbij ze steeds één bewoner van de groep ondersteunen, geeft een positief voorbeeld van de voordelen die samenwerken heeft.

– Het is een les in samenwerken

Over de doelgroep

Bij mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelt het ‘verstand’ minder goed dan normaal. Het plafond van de ontwikkeling wordt bereikt op verschillende punten, maar het gaat altijd om mensen met een IQ dat lager ligt dan 70.

Zij hebben moeite met het aanleren van nieuwe zaken, met zelfstandig wonen, met gezond leven, het verzorgen van zichzelf en met de omgang met anderen. [Bron: zobegaafd.nl]

In tegenstelling tot mensen zonder een verstandelijke beperking, kan deze doelgroep vaak niet leren schrijven of zelfstandig wonen. Zij leven daarom vaak in woongroepen zoals bij zorginstellingen.

Meer weten? Neem contact met ons op!